Loppis Marinan - Grisslehamn

På Marinan i Grisslehamn är det traditionell Loppis.

Läs mer i: Loppiskalendern